Ενημέρωση από την ΠΟΕΣΕ για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης αναφορικά με ανεύρεση προσωπικού

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και να καταφέρουν να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, η ΓΣΕΒΕΕ συμφώνησε με τον ΟΑΕΔ, οι υπηρεσίες του οργανισμού που ασχολούνται με την ανεύρεση προσωπικού να δώσουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων εστίασης.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει όσοι επιχειρηματίες εστίασης επιθυμούν να λάβουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία να δηλώσουν στον ΟΑΕΔ, μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας, τις κενές θέσεις εργασίας που έχουν.

Η δήλωση των κενών θέσεων εργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία αυτή δεν εμπεριέχει κανενός είδους υποχρέωση ή απαίτηση για τις επιχειρήσεις ή τον ΟΑΕΔ, ενώ είναι στην διακριτική σας ευχέρεια εάν θα απασχολήσετε κάποιον από τους υποψηφίους εργαζόμενους που θα σας προταθούν

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Λεωφόρος Βεργωτή 131, Αργοστόλι

Τηλ.: 2671022253, 2671026190

Fax: 2671026190

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/5/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA