«Πρόσφυγες και στρατεύσιμοι των Φαρακλάτων την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής» – Εξαιρετική εκδήλωση μνήμης και τιμής απο τον ΠΣ Φαρακλάτων “Παναϊτ Ιστράτι – Κυκλώπεια Τείχη”

Μια εξαιρετική εκδήλωση πολιτισμού στον υπέροχα διαμορφωμένο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου «Παναϊτ Ιστράτι – Κυκλώπεια Τείχη» στα Φαρακλάτα, το απόγευμα της Παρασκευής. Μια εκδήλωση για την ιστορία όσων βίωσαν την Μικρασιατική Καταστροφή. «Πρόσφυγες και στρατεύσιμοι των Φαρακλάτων την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής» ήταν

ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

Το Έκθεμα του Δεκεμβρίου παρουσιάζεται από τη Θεοδώρα Ζαφειράτου, διευθύντρια της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης. Αναφέρεται σε χειρόγραφα του Κεφαλονίτη λόγιου Αντωνίου Μοσχόπουλου, τα οποία απόκεινται στην Ιακωβάτειο Βιβλιοθήκη και παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη έκδοση (2022) της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών από τον καθηγητή Ιωάννη

/

Ευρυδίκη Λειβαδά: «…Είσ’ εσύ του ολέθρου η φύτρα … Είμαι σάλπιγγα εγώ μιας  Ανάστασης»[1]

 «Ένα παραμύθι με συντρίβει…»[2].  Ζούμε καιρούς θυελλώδεις σε «σκότος παγωμένης πολικής νύχτας»[3]. Η ελληνική κοινωνία παραπαίει. Ο κόσμος ανταριάζεται.  Οι ελπίδες βυθίζονται σε άμμο κινητή. Ο ευτελισμός των ηθικών αξιών, ο εκμαυλισμός, η επιθετικότητα, η εγκληματικότητα, χαοτικό μείγμα παρανομιών και παραβάσεων, παρελαύνουν

Λάμπης Κωνσταντινίδης: OLIVIER VOUTIER (1796 – 1877) – Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

ΜΕΡΟΣ Στ΄ (τελευταίο) Τελικαί Παρατηρήσεις τοῦ Voutier :             Tῷ 1823 μέ τούς Ἓλληνας νικητάς καί θριαμβευτάς εἰς ὃλα τά μέτωπα – εἰς τήν ξηράν καί τήν θάλασσαν – ὁ Olivier Voutier τελειώσας τήν ἀποστολήν του ἀνεχώρησεν ἀπό τήν Ἑλλάδα ἐπιστρέψας εἰς

/

Κώστας Ευαγγελάτος: “Η ΚΡΙΤΙΚΗ POP ART ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ”

(Με αφορμή την αναδρομική έκθεση του Γιώργου Ιωάννου “Εσωτερική Διαδρομή” στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων από 30 Νοεμ. 2022- 29 Ιαν. 2023)  Ο Γιώργος Ιωάννου γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα. Θεωρείται ο βασικός εκπρόσωπος της Pop Art στην Ελλάδα. Έκανε σπουδές ζωγραφικής στην

Λάμπης Κωνσταντινίδης: OLIVIER VOUTIER (1796 – 1877) – Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

ΜΕΡΟΣ Ε΄                                                                                Ἐκστρατεία πρός Ἀπελευθέρωσιν Σουλιωτῶν:             Εἰς τήν περιοχήν τοῦ Σουλίου εἰς Ἢπειρον τά πράγματα δέν ἦσαν καθόλου καλά. Ἡ γενναία ἀντίστασις τῶν Σουλιωτῶν καί Σουλιωτισσῶν ἒναντι τῶν στρατευμάτων τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ καί μετά τοῦ Χουρσίτ, τόν ὁποῖον ἒστειλεν ὁ

Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρέσου: ΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ

Καρπός μας πιά οι οπώρες Των ζεστών ήλιων Τής απούσας  αλλοτινής αγάπης. Εσύ υπάρχεις  καί τό φώς σου μέσα στά έγκατα τού χρόνου Κρύβεται η τρυφερόρητά σου Οπου εσύ καί τό φώς  τής υπομονής Τίποτε έξω από τή μοναξιά σου Μόνο ο

Λάμπης Κωνσταντινίδης: OLIVIER VOUTIER (1796 – 1877) – Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

ΜΕΡΟΣ Δ΄                                                                    Ἡ Ἀνασύνταξις τῶν Τούρκων: Ὁ Olivier Voutier ἀναφερόμενος εἰς τήν κατάστασιν εἰς τό Τουρκικόν μέτωπον, γράφει ὃτι οἱ Τοῦρκοι μετά τήν πρώτην ἒκπληξιν καί τάς συνεχεῖς ἣττας των ἢρχισαν νά ἀνασυντάσσωνται. Ἒτσι μετά τήν ἧτταν τοῦ ἐπαναστατήσαντος κατά τοῦ Σουλτάνου

Λάμπης Κωνσταντινίδης: OLIVIER VOUTIER (1796 – 1877) – Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

ΜΕΡΟΣ Γ΄             Πρός ΚΟΡΙΝΘΟΝ καί ΜΑΧΗ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ: Ἐπανερχόμεθα εἰς τήν ἃλωσιν τῆς Κορίνθου, ἡ ὁποία ἦτο ὁ ἑπόμενος μεγάλος στόχος τῶν Ἀγωνιστῶν. Τοῦρκος διοικητής τῆς Κορίνθου ἦτο ὁ Κιαμήλ Μπέης, εἷς πολύ ἐπιτήδειος καί πανοῦργος Τοῦρκος, πού κατώρθωνε νά γίνηται

Λάμπης Κωνσταντινίδης: OLIVIER VOUTIER (1796 – 1877) – Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ: Χάριν εἰς τό καθημερινόν ἡμερολόγιον τοῦ Olivier Voutier θά ζήσωμεν μαζί του τά κυριώτερα σημεῖα τῶν μαχῶν ἀρχίζοντες ἀπό τήν Τριπολιτσάν καί τήν πολιορκίαν της.             Ἐγκαταλείποντες λοιπόν τήν θερμήν φιλοξενίαν, πού ἒτυχον εἰς τήν οἰκίαν τοῦ προκρίτου