Ακόμη 1.694 επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους

Διαχειρίστηκαν οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το μήνα Απρίλιο Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσω των εθελούσιων προγραμμάτων επαναπατρισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης καθώς και των αναγκαστικών επιστροφών και εθελοντικών αναχωρήσεων από την Ελληνική Αστυνομία Από