/

Δημοσιοποίηση ποσών επιδοτήσεων

Ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης, ενημερώνει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως υπεύθυνος Φορέας Δημοσιοποίησης, έχει θέσει σε λειτουργία μια εφαρμογή η οποία, στο πλαίσιο της διαφάνειας, δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης των ονομάτων (φυσικών και νομικών προσώπων) δικαιούχων όλων των καθεστώτων ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), είτε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) ή το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

    Ο πλήρης κατάλογος δικαιούχων ενισχύσεων βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα https://transpay.opekepe.gr/, όπου τα στοιχεία είναι προσβάσιµα, σύµφωνα µε Κοινοτική υποχρέωση βάσει του Κανονισµού (E.E.) αριθ. 1306/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.

    Σημειώνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στοιχεία θα παραμένουν διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο επί δύο έτη και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 & 13 του Ν2472/1997.

    Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλές επιλογές αναζήτησης για να περιορίσει τον αριθμό των αποτελεσμάτων. Μπορεί να συμπληρώσει κάποιο συγκεκριμένο όνομα ή νομό ή οποιοδήποτε συνδυασμό επιθυμεί και να πατήσει «αναζήτηση» ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες :

1) Το φίλτρο (μπάρα με άκρα δύο κύκλους) ξεκινά πάντα με το αριστερά άκρο στα 500€ και το δεξιά στα 20.000€ όπου το τοποθετεί στην περιοχή τιμών που επιθυμεί. Στη συνέχεια πατά την «αναζήτηση».

2) Πάντα μετά την «αναζήτηση» βγάζει μόνο 10 ονόματα τα οποία μπορεί να αυξήσει έως 500 στο βελάκι δεξιά στα αποτελέσματα.

3) Στα βελάκια δεξιά μετά την «μετάβαση» μπορεί να βρει και τα επόμενα ονόματα.

   Το όνομα του δικαιούχου, όπως είναι καταχωρημένο στον Οργανισμό Πληρωμών, ο δήμος όπου ανήκει, το καθεστώς – μέτρο ενίσχυσης, το ταμείο από όπου πληρώθηκε και τα ποσά που εισέπραξε ο κάθε δικαιούχος με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων αναφέρονται στην πρώτη έως στην πέμπτη στήλη αντίστοιχα.

     Από  Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  &  ΙΘΑΚΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 26/6/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA