//

Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου – Τα θέματα που θα συζητηθούν στις 17 Ιουνίου

14ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν.3852/10  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν.4555/2018, την παρ.1  άρθρου 11 Ν.5043/2023  και το άρθρο 6 Ν5056/23, να  προσέλθετε στην 14η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας και Ιθάκης «Μαρία Σκλαβουνάκη»,  την Δευτέρα  17   Ιουνίου 2024  και ώρα  18:00  προκειμένου να συζητηθούν   τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της Δεύτερης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Γηροκομείου  Αργοστολίου οικ. έτους 2024  (αριθμ απόφασης  του Δ.Σ 26/2024).

2ο  ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας, οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Γηροκομείου οικ. έτους 2024 (αριθμ απόφασης  του Δ.Σ 21/2024).Εισηγήσεις: Πρόεδρος  Δημοτικού Γηροκομείου κ. Άννα Ζαπάντη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρόνικος–Νικόλας  Βαλλιανάτος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13/6/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA