/

ΕΑ.Σ.: Βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού με κυρίαρχο τον πρωτογενή τομέα

   Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο της παραγωγικής αλυσίδας για τα Νησιά μας, τόσο για το τουριστικό προϊόν όσο και για την διαβίωση του τοπικού πληθυσμού και την τοπική απασχόληση. Τα Νησιά μας έχουν μακρά ιστορία στην παραγωγή αγαθών, χάρη στην ευλογημένη γεωλογία που επιτρέπει να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα.

   Σήμερα, ο ντόπιος πρωτογενής τομέας είναι αντιμέτωπος με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής όπως, η έλλειψη νερού, η έλλειψη εργαλείων και γνώσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών με πιο αποδοτικές και βιώσιμες προς το περιβάλλον καλλιέργειες.

   Μεγαλύτερη απ’ όλες η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη νερού, που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα θα μαστίζει τα Νησιά μας και θα τα οδηγήσει στο μαρασμό τους σ’ όλους τους παραγωγικούς-οικονομικούς τομείς. Η μείωση των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με την ανεξέλεγκτη υπεράντληση υδάτων κυρίως από τον τουριστικό τομέα επιβάλουν άμεσα να  εφαρμοστεί μια ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

   Γι’ αυτό ο Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) Κεφαλληνίας & Ιθάκης καταθέτει προς τους αρμόδιους τις ακόλουθες προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην βιώσιμη ανάπτυξη των Νησιών μας :

1) Καταμέτρηση του υδροφόρου ορίζοντα, η οποία έχει να γίνει εδώ και πολλά χρόνια για να ξέρουμε ακριβώς που βρίσκονται τα υδάτινα αποθέματα των Νησιών μας.

2) Εφαρμογή των νόμων που αφορούν τις παράνομες γεωτρήσεις και την υπεράντληση υδάτων.

3) Δημιουργία ταμιευτήρων των πηγαίων και βρόχινων υδάτων. Δεν είναι δυνατόν το νερό της βροχής να χάνεται, να πηγαίνει στη θάλασσα και να μην μπορούμε να το αξιοποιήσουμε συλλέγοντας το. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με τα άλλα υπάρχοντα πηγαία ύδατα.

4) Σύνδεση του βιολογικού σταθμού με το δίκτυο άρδευσης, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τυχόν ιδιωτικούς βιολογικούς σταθμούς.

5) Οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα και διαθέτουν αριθμό κλινών που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό, να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν συστήματα αφαλάτωσης και να πραγματοποιείται εκμετάλλευση των βιολογικών τους σταθμών από τις ίδιες τις μονάδες ή με σύνδεση τους στο δίκτυο άρδευσης.

6) Διενέργεια προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης αγροτών, εμπόρων και γεωπόνων, αποσκοπώντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών με συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα επιδοτήσεων. Στόχος η παραγωγή προϊόντων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα μέσω καινοτόμων συστημάτων που οδηγούν σε ορθολογική χρήση χημικών και αποδοτική χρήση νερού (έως και 10 φορές λιγότερο) με αξιοποίηση ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων για ψύξη/θέρμανση.

    Ο τοπικός πρωτογενής τομέας παραγωγής μπορεί να δώσει το έναυσμα για την καλύτερη προώθηση μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού. Βιώσιμο αγροτικό προϊόν είναι ο τόπος που καλλιεργείς τα αγροτικά αυτά προϊόντα τα οποία είναι ανταγωνιστικά. Για να έχουμε μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη πρέπει να πιστέψουμε ότι ο αγροτικός κόσμος θα συνεχίσει να προσφέρει στο δείκτη (Α.Ε.Π.) της αξίας της παραγωγής στην τοπική οικονομία μας. Εάν γίνει, τότε είναι εφικτό.  

           Από Ε.Α.Σ. (Αγροτική Ένωση) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/3/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA