/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2022-2023 & 2023-2024»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου ακαδ. ετών 2022-2023 & 2023-2024

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 15/3/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA