//

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με επιβατηγά οχήματα έξι έως εννέα θέσεων

Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. οικ.2793/430/11-01-2024 (ΑΔΑ: Ρ3ΗΝ7ΛΕ-Β64) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, με έδρα εντός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με επιβατηγά οχήματα έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5039/2023 και την Υ.Α. 363025/27-11-2023»,  υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών είναι μέχρι την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024.

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ – ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 7/2/2024 #ODUSSEIA #ODYSSEIA