////

Απάντηση από την Ομοσπονδία “ΟΔΥΣΣΕΥΣ” στον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κ. Κ. Βελόπουλο για το ζήτημα του Ιωάννη Φωκά Βαλεριάνου (Juan de Fuca)

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/11/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA