//

Πρόσκληση στη 2η εκδήλωση ΛΟΓΟΣ 13: Μπλαιζ Πασκάλ (1623 – 1662): ο μεγάλος φιλόσοφος της ανησυχίας. Τετρακόσια χρόνια από τη γέννησή του

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13/11/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA