//

Ζ.Λαδά-Βαρβαρέσου: CONTRA BONOS MORES

Αρθρα 178 179 του Αστικού Κώδικα

«Περί χρηστών  ηθών»

Ακυρη κάθε δικαιοπραξία

σέ τέτοια  ήθη αντιβαίνουσα.

Κι εσύ σάν φοιτητής

από εκείνους τούς φιλομαθείς

που λάτρευες τήν Νομική

τό ενστερνήσθεις πάραυτα.

Bonos Mores! Σχεδόν αστεία

σού ηχούν οι λέξεις στό παρόν σου.

Ήθη χρηστά πού ανήκουνε οι λέξεις;

Στήν ιστορία του Ρωμαϊκού Δικαίου;

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13/9/2023 #ODUSSEIA #ΟDYSSEIA