/

Dr. Kurtis Lesick Guerrilla Philosophy: Έκθεση παραστάσεων για κάμερα

11-15 Σεπτεμβρίου, 8.30 μ.μ.-1130 μ.μ. Εγκαίνια : 14 Σεπτεμβρίου 2023 , 8.30 μ.μ.

Ιόνιο Κέντρο Τεχνών και Πολιτισμού Μεταξάτα, Κεφαλονιά

”Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται τα πράγματα με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζουν, ούτε αναγνωρίζουν αυτό που βιώνουν, αλλά πιστεύουν τις δικές τους απόψεις”.                                            Ηράκλειτος.

 ”Οι θεωρίες είναι ζωντανές και αναπνέουσες αναδιαμορφώσεις του κόσμου. Ο κόσμος θεωρητικολογεί  και συγχρόνως πειραματίζεται με τον εαυτό του. Διαμόρφωση και  αναδιαμόρφωση. Τα έμψυχα και (τα λεγόμενα) άψυχα πλάσματα δεν ενσωματώνουν απλώς μαθηματικές θεωρίες, δημιουργούν μαθηματικά. Αλλά η ζωή, είτε οργανική είτε ανόργανη, έμψυχη ή άψυχη, δεν είναι ένας αλγόριθμος που ξεδιπλώνεται. Ηλεκτρόνια, μόρια, θραύσματα αστέρων, μέδουσες, κοραλλιογενείς ύφαλοι, σκύλοι, βράχοι, παγόβουνα, φυτά, αστεροειδείς, νιφάδες χιονιού και μέλισσες ξεφεύγουν από όλα τα υπολογίσιμα μονοπάτια, κάνοντας άλματα εδώ κι εκεί, ή μάλλον, ξεφεύγοντας με άλματα από εδώ κι εκεί, μετατοπίζοντας σχεδιασμένες  πρακτικές, δοκιμάζοντας τα νερά αυτού που θα μπορούσε να ήταν/ήταν/θα μπορούσε ακόμα να ήταν, κάνοντας πειράματα σκέψης με την ίδια τους την ύπαρξη”.

                                                                                              Φυσικός και φιλόσοφος, Karen Barad.

”Η δύναμη του υλικού κόσμου να σκέφτεται, να δημιουργεί θεωρίες, να πειραματίζεται και να συνθέτει ,πάντα θα υπερβαίνει τους περιορισμούς της ανθρώπινης νόησης. Εδώ το «υλικό» δηλώνει μια διαδικασία μέσω της οποίας τα πράγματα «έρχονται στην ύλη» και όχι έναν κόσμο προκατασκευασμένης ουσίας. Ο κόσμος διαρκώς «επεξεργάζεται τον εαυτό του», δοκιμάζει νέα μονοπάτια, νέους συνδυασμούς, νέες εκφράσεις. Ενόσω ο εγκέφαλός μας υποκύπτει στις ορθοδοξίες της γνώσης, της πολιτικής, του χρόνου και της εμπειρίας, ο υλικός κόσμος μπορεί να σκεφτεί με αχαλίνωτη πολυπλοκότητα, πέρα από την αντίφαση, τον χρόνο, τον χώρο και την ψευδαίσθηση του αυτόνομου ανθρώπινου υποκειμένου.

Το Guerrilla Philosophy παρουσιάζει εκτελεστικές εξερευνήσεις στην υλική σκέψη, όπου τόσο τα ανθρώπινα όσο και τα φυσικά σώματα εξετάζουν τους συμπληρωματικούς τους ρόλους στη διαπραγμάτευση της υλικής πραγματικότητας. Τα σώματά μας χαρτογραφούνται μέσα στον κόσμο, τα όρια επαναπροσδιορίζονται, οι μορφές αναδιαμορφώνονται, υβριδοποιούνται και εντάσσονται σε άλλα σώματα. Εκτός από διακριτές οντότητες, τα όρια, οι μορφές και οι σχέσεις των σωμάτων βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση. Τα έργα στο Guerrilla Philosophy βάζουν τα σώματα σε ανοιχτή συζήτηση, εκτελούν σώματα μεμονωμένα και αφαιρούν τις σχέσεις που θεωρούμε δεδομένες μεταξύ των σωμάτων, ώστε να μπορούμε να σκεφτόμαστε μαζί με άλλες υλικές μορφές τη διαρκή συνεργασία μας στη συγκρότηση της υλικής πραγματικότητας”.

 Dr. Kurtis Lesick

 Ο Kurtis Lesick είναι καλλιτέχνης, συγγραφέας, ερευνητής και βραβευμένος ειδικός δημιουργικών εκφράσεων/περιεχομένου. Οι εγκαταστάσεις, τα έργα πολυμέσων, οι ψηφιακές παραστάσεις και οι συζεύξεις των μέσων διερευνούν τα όρια της υλικότητας, της γνώσης και των θεμάτων της απροσδιοριστίας. Η πρακτική του Lesick βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του στην αρχαιολογία, την ανθρωπολογία και τη φιλοσοφία, καθώς και από την αγάπη και την περιφρόνηση του για την τεχνολογία. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί και εκτεθεί διεθνώς στον Καναδά, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.

 Επίκουρος καθηγητής στο Digital Futures Initiative στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ontario College of Art and Design University (Καναδάς), visiting professor στο Banff Center (Καναδάς) και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine (ΗΠΑ) και  Διακεκριμένος επισκέπτης καθηγητής Benjamin Meaker στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ (Ηνωμένο Βασίλειο).

kurtislesick.com

ionionartscenter.gr

……………………………………………………………………….

Kurtis Lesick

Guerrilla Philosophy: an exhibition of performances for camera

September 11-15, 8.30pm-11.30pm

Reception: September 14, 8.30-11.30pm.

The Ioniοn Centre for the Arts and Culture

Metaxata, Kefalonia, Greece

”Most men do not think things in the way they encounter them, nor do they recognize what they experience, but believe their own opinions”.

Heraclitus.

”Theories are living and breathing reconfigurings of the world. The world theorises as well as experiments with itself. Figuring, reconfiguring. Animate and (so-called) inanimate creatures do not merely embody mathematical theories; they do mathematics. But life, whether organic or inorganic, animate or inanimate, is not an unfolding algorithm. Electrons, molecules, brittlestars, jellyfish, coral reefs, dogs, rocks, icebergs, plants, asteroids, snowflakes, and bees stray from all calculable paths, making leaps here and there, or rather, making here and there from leaps, shifting familiarly patterned practices, testing the waters of what might yet be/have been/could still have been, doing thought experiments with their very being”.

Physicist and philosopher, Karen Barad.

”The power of the material world to think, theorise, experiment, and synthesise will always exceed the limitations of human intellect. Here “material” designates a process through which things “come to matter” rather than a world of preconceived substance. The world is perpetually “working itself out”, trying out new paths, new combinations, new expressions. Whereas our brains succumb to orthodoxies of knowledge, politics, time, and experience, the material world can think with unbridled complexity, beyond contradiction, time, space, and the illusion of the autonomous human subject.

Guerrilla Philosophy presents performative explorations in material thinking where both human and natural bodies consider their complementary roles in the negotiation of material reality. Our bodies are mapped into the world, boundaries delimited, forms reconfigured, hybridized, and subsumed into other bodies. Far from being discrete entities, boundaries, forms, and relations of bodies are in constant negotiation. The works in Guerrilla Philosophy put bodies into open conversation, perform bodies in isolation, and abstract the relations we take for granted between bodies so that we can think along with other material forms about our perpetual collaboration in constituting material reality”.

Dr. Kurtis Lesick

Kurtis Lesick is an artist, writer, researcher, and award-winning creative content specialist. His installations, media works, digital performances, and cross-media collaborations explore the limits of materiality, knowledge, and themes of indeterminacy. Lesick’s practice draws heavily on his experience in archaeology, anthropology and philosophy, as well as both his love and disdain for technology. His work has been presented and exhibited internationally in Canada, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain, the United Kingdom, and the U.S.A. He is an Associate Professor at the Alberta University of the Arts where he teaches in Media Arts, has held an adjunct professorship at the Digital Futures Initiative in the Faculty of Graduate Studies at the Ontario College of Art and Design University (Canada), has been visiting faculty at the Banff Centre (Canada) and the University of California at Irvine (USA), and was a Benjamin Meaker Distinguished Visiting Professor at the University of Bristol (UK).

September 11-15, 8.30pm-11.30pm

Reception: September 14, 8.30-11.30pm.

The Ionion Centre for the Arts and Culture

Metaxata, Kefalonia

kurtislesick.com

ionionartscenter.gr

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12/9/2023 #ODUSSEIA #ΟDYSSEIA