/

ΙΟΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ‘’WE ARE NATURE’’

Κάθε Αφροδίτη Διηγείται μια Ιστορία /Every Venus Tells a Story

Dr. Pierre Leichner

Εκθέσεις

23 Αυγούστου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη, Αργοστόλι

26-27 Αυγούστου, Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού, Μεταξάτα

28 Αυγούστου – 6 Σεπτεμβρίου, Έδρα Γεωπάρκου, Πάρκο Κουτάβου, Αργοστόλι

Στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Τεχνών Περιβάλλοντος ”WE RE NATURE”

Συμβολή των GEOPARK , Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, Δήμοι Κεφαλονιάς, Κοινότητα Φάρσων, Ριφόρτσο.

”Αυτό το υπό εξέλιξη έργο χρησιμοποιεί γυναικεία ειδώλια της αρχαιότητας, γνωστά συχνά ως Αφροδίτες.

Αν και λίγα είναι γνωστά για το τι αντιπροσώπευαν την εποχή της δημιουργίας τους και πώς χρησιμοποιήθηκαν, έχουν γίνει μεταφορές (ως αναπαραστάσεις)  της μητρικής μας εστίας.

Σε αυτές τις σειρές έχω χρησιμοποιήσει:

Την Αφροδίτη του Brassempouy, ένα αποσπασματικό ειδώλιο από ελεφαντόδοντο από την Ανώτερη Παλαιολιθική, περίπου 25.000 χρόνια π.Χ. Ανακαλύφθηκε σε μια σπηλιά στο Brassempouy της Γαλλίας.

Το ειδώλιο Cucuteni από τη Ρουμανία, που χρονολογείται στα 4000 χρόνια π.Χ. Είναι ένα κεραμικό ειδώλιο που έχει γραμμές, που μπορεί να αντικατοπτρίζουν την τροποποίηση του σώματος.

Στον κυκλαδικό πολιτισμό στην Ελλάδα γύρω στο 2500 π.Χ., ο ρόλος και το νόημα των ειδωλίων παραμένει απροσδιόριστος, αλλά οι γυμνές γυναικείες μορφές συνδέονται πιθανώς με τη γονιμότητα και τον κύκλο ζωής, ένα κεντρικό πνευματικό μέλημα στην αρχαία Μεσόγειο.

Η Αφροδίτη του Dolni Vestonice είναι ένα κεραμικό αγαλματίδιο γυμνής γυναικείας φιγούρας που χρονολογείται στα 31.000 – 30.000 χρόνια π.Χ. που βρέθηκε στη Μοραβία της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Ενσωμάτωσα στο καθένα, σαν παράσιτα, τεχνουργήματα που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες ζημιές που προκαλούμε στον πλανήτη και συνεπώς στον εαυτό μας. Κάποια εξόρυξη ορυχείων, ρύπανση και πόλεμο.

Θα μπορούσαν να εκτίθενται πίσω από βιτρίνες, όπως σε ένα μουσείο”.                 

Dr. Pierre Leichner (www.leichner.ca).

”This ongoing project uses female figurines of antiquity often known as Venuses.

Although little is known about what they represented at the time of their creation and how these where used they have become metaphors for our mother hearth. In these series I have used :

The Venus of Brassempouy, a fragmentary ivory figurine from the Upper Palaeolithic. About 25,000 years BP discovered in a cave at Brassempouy, France.

The Cucuteni Figurine from Romania dated to 4000 years BC is aceramic figurine that has lines that may reflect body modification.

Within Cycladic culture in Greece around 2500 BC, the figurines’ role and meaning remains elusive√ but the nude female figures are probably linked with fertility and the life cycle, a central spiritual concern in the ancient Mediterranean.

The Venus of Dolni Vestonice is a ceramic statuette of a nude female figure dated to 31 000 – 30 000 years BP found in Moravia, Czech republic.

I imbedded in each, like parasites, artifacts that reflect the current damages we inflict on the planet and thus ourselves. Some mining extraction, pollution, and war.

They could be displayed behind vitrines.as in a museum”  Dr. Pierre Leichner (www.leichner.ca).

IONION CENTER FOR THE ARTS & CULTURE

INTERNATIONAL FESTIVAL ‘’WE ARE NATURE’’

Every Venus Tells a Story / Κάθε Αφροδίτη Διηγείται μια Ιστορία

Dr. Pierre Leichner

Exhibitions

August 23th  Korgialenios Library Argostoli

August 26-27th Ionion Center for the Arts & Culture

August 28th – September 6th Geopark headquarters, Koutavos Park

Activities in the frame of the ‘’WE ARE NATURE’’

INTERNATIONAL KEFALONIAN FESTIVAL OF ENVIRONMENTAL ARTS

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 23/8/2023 #ODUSSEIA #ΟDYSSEIA