/

Ενίσχυση παραγωγών για βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία σε Κεφαλλονιά και Ιθάκη

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3776/9.6.2023 καθορίζονται στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και οι επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές που ενισχύονται στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Ειδικότερα, καθορίζεται το  θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της παρέμβασης Π1-31.9 «Διατήρηση μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας» του προγράμματος για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να ενισχυθεί η συνέχιση της εφαρμογής μεθόδων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Ανάμεσα στις επιλέξιμες καλλιέργειες/εκτροφές φυτικής και ζωικής παραγωγής, με το αντίστοιχο ενδεικτικό ύψος ενίσχυσης ανά εκτάριο, είναι:

•           Ελιά 505€

•           Αρωματικά Φυτά 1295€

•           Εσπεριδοειδή 334€

•           Οινοποιήσιμα Σταφύλια 657€

•           Πυρηνόκαρπα 941€

•           Μηδική-Τριφύλλι 574€

•           Χειμερινά σιτηρά 120€

•           Κτηνοτροφικά ψυχανθή 491€

•           Αιγοπρόβατα 247€

•           Βοοειδή Κρεατοπαραγωγικής – Μικτής κατεύθυνσης 280€

•           Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής 347€

Οι παραπάνω ενισχύσεις καλύπτουν τόσο την αύξηση του κόστους παραγωγής όσο και τη μείωση της παραγωγής λόγω της εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, ανά καλλιέργεια/εκτροφή, καθώς επίσης και το κόστος πιστοποίησης.

Δικαιούχοι είναι οι ενεργοί Κεφαλλονίτες και Ιθακήσιοι Αγροκτηνοτρόφοι που διατηρούν τη βιολογική καλλιέργεια ή εκτροφή και κατά την ετήσια υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης – Ο.Σ.Δ.Ε διαθέτουν αγροτεμάχια ή/και εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ενώ η ένταξη των εν λόγω αγροτεμαχίων τεκμηριώνεται από ενεργή σύμβαση του παραγωγού με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο είναι συμβεβλημένοι.

Παναγής Καππάτος

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13/6/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA