/

Αγρυπνία προς τιμή του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στην Ι. Μ. Θεοτόκου της Άτρου

Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 – 05 – 2023 ΣΤΙΣ 8 : 30 μ. μ.

ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΗ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ .

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣ ΣΤΟ

ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ

ΚΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ.

Ε Κ   Τ Η Σ   Ι Ε Ρ Α Σ   Μ Ο Ν Η Σ

Eστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 23/5/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA