Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων λόγω παρελάσεων κατά τον εορτασμό της Επετείου της Ένωσης των Επτανήσων

Στις πόλεις Αργοστολίου και Ληξουρίου Κεφαλληνίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1.         Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

2.         Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).

3.         Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4.         Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 5. Την υπ. αριθ. 7173/23/953303 από 11-5-2023 αναφορά του Αστυνομικού

 Τμήματος Παλικής.

6.         Την υπ’ αριθμ. 7170/23/948977 από 10-5-2023 αναφορά του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Στα πλαίσια της διεξαγωγής των παρελάσεων που θα διεξαχθούν στις πόλεις του Αργοστολίου και του Ληξουρίου το Σάββατο 13-5-2023 και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των ως άνω παρελάσεων, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, τα παρακάτω:

Αρθρο 1ο

α) Για την πόλη του Αργοστολίου:

 1.Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 10:00΄ ώρα έως την 12:30΄ώρα στα κατωτέρω τμήματα των οδών:

 – Στην οδό Ριζοσπαστών και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Ι. Μομφεράτου, έως την συμβολή της με την οδό Ε.Ε. Σταυρού.

 – Στην οδό Ι. Μομφεράτου, σε όλο το μήκος της.

 2. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 09:00΄ ώρα έως την 11:00΄ ώρα στην οδό Λεωφόρο Γ. Βεργωτή, έμπροσθεν του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελιστρίας.

 β) Για την πόλη του Ληξουρίου:

Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων και την διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από την 09:00΄ ώρα έως την 13:00΄ώρα στην οδό Α. Λασκαράτου και συγκεκριμένα από την διασταύρωσή της με την οδό Ριζοσπαστών, έως την διασταύρωσή της με την οδό Δ. Σολωμού.

Άρθρο 2ο

 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς των πόλεων του Αργοστολίου και του Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου και του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής .

 Άρθρο 3ο

 Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε και ισχύει με τους Ν. 3542/2007 και Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12/5/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA