/

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου: Ο ΧΡΗΣΜΟΣ

Πανάρχαιος ο Χρησμός του Μαντείου:

“Η  Ιφιγένεια νά θυσιασθεί πρώτα.

Μετά θά πνεύσει  ούριος άνεμος.

Οι κυβερνήτες τών σκαφών

στό πέλαγο θά βγούν γιά νίκες”.

Από τότε, πόσες

έφυγαν απ’ τή ζωή

γιά νά φυσήξει ένας άνεμος,

να αλλάξει  η κακοδαιμονία;

Μαντείο δέν υπάρχει όμως.

Χωρίς μιά Ιφιγένεια κοιμάται

η Χώρα. Πρώτα η συμφορά.

Κι έπειτα η αφύπνιση, η δράση.

Γιά μιά  διόρθωση λαθών

ακουσίων εκουσίων εγκλημάτων.

Πάντα μιά Ιφιγένεια…

Καί πνέει άνεμος ελπίδας…

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 13/3/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIΑ