//

Εργαστήρι για τον Τουρισμό στην Κέρκυρα

«Έρευνα και Καινοτομία στον Τουρισμό» είναι το θέμα του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που οργανώνει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», την Τρίτη  14 Μαρτίου 2023 και από ώρα 10.00 έως 13.00  στην αίθουσα του Ιονικού Πολιτιστικού Κέντρου (Φαληράκι).

Η συνάντηση γίνεται στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της νέας «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RIS) ξεκινώντας από τον τομέα του Τουρισμού (Θεματικός και Θαλάσσιος τουρισμός).

Στο εργαστήριο καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, των τουριστικών φορέων, της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες του τουρισμού, προκειμένου να συνεισφέρουν με τις ιδέες και προτάσεις τους.

Από τη συζήτηση, θα επιδιωχθεί να προκύψουν και να καταγραφούν  ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ερευνητικές και επενδυτικές ιδέες προκειμένου, στη συνέχεια, να προκηρυχθούν σχετικές δράσεις  στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 2021-2027.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου, θα υπάρξουν αρχικές εισηγήσεις –παρουσιάσεις από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο με παρουσίαση παραδειγμάτων και καλών πρακτικών ως ερέθισμα για την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή αναγκών και ιδεών των επιχειρηματιών του τουρισμού. 

Μετά την πραγματοποίηση του εργαστηρίου, θα δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να κατατεθούν εγγράφως σε φόρμα που θα διανεμηθεί έντυπα και ηλεκτρονικά οι προτάσεις και ιδέες των επιχειρηματιών και των φορέων.

Όσοι από τα νησιά του Ιονίου εκτός Κερκύρας επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στο Εργαστήριο Επιχειρηματικής ανακάλυψης, μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα zoom μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/89063359753?pwd=ZndyVWhUTXJINDFYSjN0a3UrbΝNjUT09

Meeting ID: 890 6335 9753

Passcode: 603376

       Τι είναι η «Έξυπνη Εξειδίκευση»

Η ιδέα της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» στην ουσία της  υπονοεί κάτι σχετικά απλό:

            αξιοποιώντας τις τεχνολογίες, την καινοτομία και τις συνεργασίες, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε νέα προστιθέμενη αξία στις υφιστάμενες (οικονομικές κυρίως) δραστηριότητες, αλλά και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο δε επίπεδο της Περιφέρειας, «Έξυπνη Εξειδίκευση» σημαίνει:

            να εντοπίσουμε τους τομείς στους οποίους η Περιφέρεια υπερέχει, να επικεντρώσουμε σε αυτούς το δυναμικό, τα μέσα και τους πόρους και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τις δυνατότητες που προσφέρει η γνώση (δηλαδή την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, τις συνεργασίες και την έρευνα).

Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το ενδιαφέρον για την εφαρμογή  «Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε όλες τις Περιφέρειες της Ε.Ε. παραμένει έντονο, όπως και η πρόκληση να διαμορφωθούν «έξυπνες» και «καινοτόμες» ιδέες και δράσεις, αξιοποιήσιμες από την επιχειρηματική κοινότητα.

Με άλλα λόγια, να συνδεθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων, με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Η νέα περιφερειακή Στρατηγική «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για τα Ιόνια Νησιά (2022) εστιάζει κυρίως στους τομείς: «αγροδιατροφή», «θαλάσσια οικονομία», «τουρισμός και πολιτισμός», «κυκλική οικονομία» και «ψηφιακός μετασχηματισμός».

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9/3/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA