/

Επιμορφωτικό  Σεμινάριο με θέμα “Η δεκαετία του ’40 και οι σημασίες της”

Συνδιοργάνωση: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6/3/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA