/

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Στόν κύκλο τών Πλανητών ήταν γνωστό

πώς ατυχώς ο Πλανήτης Γή έπασχε

από ασθένεια βαρειά. Πάθαινε κρίσεις

φοβερές, κατέστρεφε κι έπειτα αμνησία.

Εγώ είμαι ο ασθενής, έλεγε. Να απολογηθώ;

Γιατρό μού στείλατε; Οι άνθρωποι

έχουν γιατρούς. Ας λάβουν αυτοί μέτρα

Ο Άρης, ψυχή τε και σώματι γενναίος

Είπε: «Εγώ δέχομαι για φιλοξενία

τών ανθρώπων το γένος». Αλλά ανεπαρκής.

Η Σελήνη έκλαιγε σιωπηλά. Μόνο

ερωτευμένους έβλεπε στή διαδρομή.

Κι Ο Ζεύς τών πλανητών ο Βασιλεύς

μίλησε τελευταίος: «Αθεράπευτες

ασθένειες! Ανίατη Απληστία»!

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 19/2/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA