Ποιος είναι ο νέος Γενικός Περιφερειακος Αστυνομικος Διευθυντής Ιονίων Νήσων Υποστράτηγος Γεώργιος Βασιλείου

•           Γεννήθηκε στα Ιωάννινα, το έτος 1965.

•           Αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο  Ιωαννίνων, το έτος 1983.

•           Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1991 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1995.

•           Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας (2007-2008).

•           Υπηρέτησε σε διάφορες  Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.

•           Την 24/07/2019 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε στη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

•           Την 26/01/2023 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων.

•           Είναι πτυχιούχος του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

•           Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων.