/

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων / Ιδιωτών Μηχανικών ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΕΔΔ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων / Ιδιωτών Μηχανικών που αναλαμβάνουν τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 4418/21-03-2019 (Β’ 972) Υπουργικής Απόφασης

Κατάλογος Διαπιστευμένων Φορέων

https://drive.google.com/file/d/1-CryTJpH4x3pLqISdzCeQcJtJKZEdrxS/view

Κατάλογος Ιδιωτών Μηχανικών

file:///C:/Users/EYH/Downloads/idiotes-mixanikoi_29_12_2022.pdf

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 25/1/2023 #ODUSSEIA #ODYSSEIA