ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η Επιτροπή του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας-Εγκληματικότητας & Παρέμβασης συνεδρίασε στις 14 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.

Στην συνεδρίαση αναλύθηκε το θέμα της νεανικής παραβατικότητας.  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ελήφθησαν αποφάσεις που θα εξειδικευθούν στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής και αναφέρονται σε συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Πεφάνης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 16/11/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA