ΝΟΑ: Εγγραφή για μαθήματα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου σας ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων Σχολής Ανοικτής Θάλασσας για ενήλικες στις εγκαταστάσεις μας , δίπλα στο λιμάνι Αργοστολίου.  Η σχολή αυτή κατά την αποφοίτηση παρέχει στους εκπαιδευόμενους αναγνωρισμένα πτυχία κυβερνήτη ιστιοφόρου σκάφους.

Προσκαλούμε όλους- όλες , όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή για την Σχολή αυτή στο e-mail του ομίλου μας noargostolioy@gmail.com , συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη αίτηση.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 14 έως και 25 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείνεστε  και στο τηλέφωνο : 6944553323 Λ. Νιφοράτος.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΟΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ:  ΟΝΟΜΑ: 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:  ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: 
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:    
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ:  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 
ΠΟΛΗ:  Τ.Κ.: 
ΟΔΟΣ:  ΑΡΙΘΜΟΣ: 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ :Οικίας:  Εργασίας: Κινητό: 
E-mail: 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ / / 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1. Έχω ηλικία άνω των 18 ετών.

2. Γνωρίζω κολύμβηση.

3. Το Δ.Σ. του Ν.Ο.Α. ή το προσωπικό της Σχολής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε

    ατύχημα μου ήθελε συμβεί κατά την διάρκεια της εκπαίδευσής μου στα σκάφη του Ομίλου

    και ότι επιβαίνω στο σκάφος με δική μου ευθύνη.

4. Είμαι υγιής και δεν πάσχω από οποιοδήποτε νόσημα που θα μπορούσε να εκδηλωθεί κατά

    τη διάρκεια των μαθημάτων.

                                                                                                                                                                                                                                               

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ……/……/202.…

         Ο ΑΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ  ΔΗΛΩΝ               Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

                                (υπογραφή)                                                         (υπογραφή)

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 15/11/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA