/

Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 5 «Προμήθεια ειδών για εθελοντικές ομάδες ΠΙΝ» της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», o Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης Σταύρος Τραυλός, παρέδωσε τον εξοπλισμό στις  Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας του νομού μας και πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της Εθελοντικής ομάδας Δασοπροστασίας Ελειού – Πρόννων, οι οποίοι  τον ευχαρίστησαν για την παράδοση του άκρως απαραίτητου εξοπλισμού και αυτός με τη σειρά του, τους συνεχάρη για το πολύτιμο έργο τους και την προσφορά τους στον τόπο μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Π. Τραυλός θέλει ακόμη να ευχαριστήσει τη  εταιρεία «Μεταφορική Λυκούδης», που για δεύτερη φορά μετέφερε Δωρεάν την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες που κατακλύζουν τη χώρα μας σε δομές φιλοξενίας.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 8/11/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA