/

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Bίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αργοστολίου

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αργοστολίου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αργοστολίου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αργοστολίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/ΑΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΣΕ ΩΡΕΣΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν25Χ 
2Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων25Χ 
3Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)25Χ 
4Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)   
5Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ 
6Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ 
7Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)25Χ 
8Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων25Χ 
9Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών25Χ 
10Βασικά Ιταλικά Α1           50Χ 
11Βασικά Αγγλικά Α150Χ 
12Βασικά Ισπανικά Α150Χ 
13Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας25Χ 
14Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση12Χ 
15Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α2: Απευθύνεται σε όσους έχουν κατακτήσει, σε επίπεδο αρχαρίων, όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνική γλώσσας175 Χ
16Εργαστήρι ψηφιδωτού50 Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ.: 26710 22395 (κα Βαμβακά Σπυριδούλα)

Ταχ. Διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, ΣΟΥΗΔΙΑΣ 11, 28100 Αργοστόλι

Email: kdvm@argostoli.gov.gr                                            

 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.                    

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 1/11/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA