/

Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρέσου: ΕΣΥ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΦΥΤΕΥΕΙΣ

Οι άνθρωποι πού πρέπει νά

μισήσεις είναι πολλοί

Μήν τούς μισείς, δέν σου ταιριάζει…

Κι όταν σέ πολεμούν στα χείλη σου

μήν ακουμπήσει θλίψη

εάν στά χέρια σου οι νέοι καρποί

δέν ήταν ωραίοι. Θά ήσουν

αδιάφορος γιά τού κόσμου τόν φθόνο.

Οσο οι καιροί περνούν οι δρόλαπες

πυκνώνουν καί τά σταφύλια ολόμορφες

μαραίνονται στά χλωμά σου χέρια.

Μή πείς πώς η ζωή τελείωσε…

Νά φυτεύεις μικρά   δένδρα συνέχισε

Νά φυτεύεις   σκέψεις  φωτεινές

Γιά τούς ανθρώπους τού επόμενου αιώνα

Αδιαφορώντας διά έπαινον λογιοτάτων

Υπομένων τό σήμερον τό δικό σου

νίκη λογίζεται αυτό  αθέατη.

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 30/10/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA