ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΤΟΥΣ 2022

Λήξη προθεσμίας 30/11/2022

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.         Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο και Άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής ( οι άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία η προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομικών έργων, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου).

2.         Έγγραφα που να προκύπτει ο ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ και ο ΑΜΑ

3.         Φωτ/φο καταθετικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο

Το επίδομα χορηγείται εφόσον υφίστανται οι προβλεπόμενες  από το Νόμο.1836/89 προϋποθέσεις:

                                 Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2022 ανά επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ           ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ημερομίσθια 2021

Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί        95-210

Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες         50-210

Δασεργάτες- Ρητινοσυλλέκτες    50-210

Καπνεργάτες     50-210

Μουσικοί-μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου     50-210

Υποδηματεργάτες          50-210

Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης            50-230

Χειριστές εσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών,γεωτρητικών μηχανημάτων       70-210

Ηθοποιοί          50-210

Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης  50-210

Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου  50-210

Ελεγκτές κινηματογράφου & Θεάτρου, Ταμίες κινηματογράφου & Θεάτρου           50-210

Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου     75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12

Σμυριδεργάτες   50-240

Ταξιθέτες Θεάτρου & Κινηματογράφου    50-210

Χορευτές-μέλη των οικείων κλαδικών ομοιοεπαγγελματικών σωματείων   50-210

Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις-μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων           50-210

Συνταξιούχοι από 11/09/2022 και μετά, καθώς και όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία από 11/9/2022 και μετά, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Μουσικοί , χορευτές και τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

Χειριστές ανυψωτικών και σκαπτικών μηχανημάτων, προσκομίζουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα σχετικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης, ( με χρήση κωδικών TAXISNET- gov.gr-Εργασία και Ασφάλιση -Ανεργία-Ειδικό Εποχικό Βοήθημα ΟΑΕΔ).

Σε περίπτωση που δεν επισυναφθούν ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να τα προσκομίσουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ. 

Tηλέφωνα ΚΕΠ Δ. Αργοστολίου:

ΚΕΠ 0428 Αργοστολίου: 26713-61000

ΚΕΠ 0429 Λειβαθούς: 26713-61800

ΚΕΠ 0550 Ελειού-Πρόννων: 26713-61630 & 26713-61000 & 26713-61800

ΚΕΠ 0935 Ομαλών: 26710-86078

                                                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 22/9/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA