Την 17η &18η Σεπτεμβρίου , ώρα 20.00μ.μ.είστε προσκεκλημένοι στη Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου

Το κτίριο της Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου θα φωτιστεί από την καλλιτεχνική προσέγγιση δύο διεθνών καλλιτεχνών, των Rose Staff & Nick Azidi. Θα χρησιμοποιήσουν σύγχρονη τεχνολογία για 3D φωτιστική επέμβαση στην αρχιτεκτονική του κτιρίου. Το γεγονός θα τιμήσει η μπάντα της Φιλαρμονικής.

Διοργανωτές:

Πολιτιστικό Τμήμα Δήμου Παλικής & Ιόνιο Κέντρο Τεχνών & Πολιτισμού, https://ionionartscenter.gr/

Πληροφορίες για τους καλλιτέχνες Rose Staff & Nick Azidis: https://projectionteknik.com/nick-azidis,

https://www.facebook.com/rosesugarlove, https://www.facebook.com/nick.azidis

Επικοινωνία & πληροφορίες: Πολιτιστικό Τμήμα Δήμου Παλικής, τηλ. 26710 69018

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 16/9/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA