Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην Σάμη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1.         Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

2.         Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).

3.         Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής          Αστυνομίας».

4.         Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής              Αστυνομίας».

5.         Την υπ. αριθ. 7174/22/1666295  από 11-8-2022 αναφορά του  Αστυνομικού Τμήματος Σάμης .

  6. Το από 9-8-2022 ηλεκτρονικό μήνυμα  του Δήμου Σάμης .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Στα πλαίσια της διεξαγωγής εκδήλωσης- συναυλίας θα διεξαχθεί στην Σάμη Κεφ/νίας την Παρασκευή 12-8-2022 και με σκοπό την  εξασφάλιση της  ομαλής  διεξαγωγής της εκδήλωσης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων  και την ασφαλή  κυκλοφορίας  πεζών και οχημάτων, τα παρακάτω:

Αρθρο 1ο

Την  διακοπή της κυκλοφορίας  και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 20:30΄ ώρα έως και την 23:00΄  ώρα  της 12-8-2022  στην οδό Ιωάννου Μεταξά και συγκεκριμένα  από το ύψος του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης έως το  ύψος του  Σούπερ Μάρκετ <<ΔΗΜΟΥΛΑΣ>.    

Άρθρο 2ο

      Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την οδό Χωροφυλακής , με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Σάμης .   

   Άρθρο 3ο

    Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για  μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν.  2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ»,  όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει  με  το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12/8/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA