Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αδειών κοινοχρήστων χώρων.

Καλούμε τους καταστηματάρχες που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου,

να προσέλθουν στο Δήμο Αργοστολίου προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και να πληρώσουν το ποσό που αναλογεί για την έκδοση και παραλαβή της άδειας.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεως και πληρωμής:

Tετάρτη 18 Αυγούστου 2022

Σε περίπτωση μη προσέλευσης, θα εφαρμοσθούν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου(πρόστιμο Κ.Λ.Π).

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων  Α. Πεφάνης

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5/8/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA