Στοιχεία επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία πολιτιστικών συλλόγων ζητεί η ΠΕ Κεφαλληνίας

Προς: Πολιτιστικούς Συλλόγους Κεφαλληνίας Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε στο Γραφείο Τουρισμού Πολιτισμού Αθλητισμού της ΠΕΚ, τα στοιχεία επικοινωνίας, του Σωματείου σας, ήτοι τηλέφωνο, mail, νόμιμο εκπρόσωπο αλλά και τα εκλογο-απολογιστικά στοιχεία των Γενικών Συνελέυσεών σας και τα μπλοκ εισπράξεως συνδρομών προς θεώρηση, ως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η τμηματάρχης

ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,21/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA