Ίδρυση του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” και αγγλική επωνυμία “ ASSOCIATION OF ΚΕFALONIA BREED”

Ίδρυση του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” και αγγλική επωνυμία “ ASSOCIATION OF ΚΕFALONIA BREED”

Με την πρωτοβουλία της Ομάδας Έργου από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών ερευνών – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και με την υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Σωτήρη Κουρή και των συνεργατών του ιδρύεται το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” και αγγλική επωνυμία “ ASSOCIATION OF ΚΕFALONIA BREED”.

Το Σωματείο ίδρυσαν κτηνοτρόφοι από την Κεφαλλονιά και την Ιθάκη και το στηρίζουν  επιστήμονες.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1.Η συλλογή και τήρηση των στοιχείων σήμανσης, γενεαλογίας και αποδόσεων καθώς και ο έλεγχος της αναπαραγωγής σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (γενεαλογικό βιβλίο), ο έλεγχος των αποδόσεων, η γενετική βελτίωση της φυλής και η ενίσχυση της σχετικής έρευνας,

2.Η παροχή πληροφοριών και τεχνικών υπηρεσιών στους εκτροφείς της φυλής,

3.Η συνεργασία με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα για την επίτευξη του σκοπού του,

4.Η προώθηση και η εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής και κτηνοτροφικής πρακτικής, η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, και

5.Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ιδρυτική Συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 11.00πμ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (Λ. Βεργωτή 131, Αργοστόλι) τις οποίες παραχώρησε ευγενώς το Επιμελητήριο αγκαλιάζοντας την πρωτοβουλία.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,17/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA

ιδρύεται το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” και αγγλική επωνυμία “ ASSOCIATION OF ΚΕFALONIA BREED”.

Το Σωματείο ίδρυσαν κτηνοτρόφοι από την Κεφαλλονιά και την Ιθάκη και το στηρίζουν  επιστήμονες.

Σκοποί του Σωματείου είναι:

1.Η συλλογή και τήρηση των στοιχείων σήμανσης, γενεαλογίας και αποδόσεων καθώς και ο έλεγχος της αναπαραγωγής σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (γενεαλογικό βιβλίο), ο έλεγχος των αποδόσεων, η γενετική βελτίωση της φυλής και η ενίσχυση της σχετικής έρευνας,

2.Η παροχή πληροφοριών και τεχνικών υπηρεσιών στους εκτροφείς της φυλής,

3.Η συνεργασία με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα για την επίτευξη του σκοπού του,

4.Η προώθηση και η εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής και κτηνοτροφικής πρακτικής, η προστασία του περιβάλλοντος και η σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, και

5.Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ιδρυτική Συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 11.00πμ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (Λ. Βεργωτή 131, Αργοστόλι) τις οποίες παραχώρησε ευγενώς το Επιμελητήριο αγκαλιάζοντας την πρωτοβουλία.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,17/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA