Η αειφόρος διαχείριση των αποβλήτων ξανά στην ατζέντα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τη συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου «Corfu 2022 – 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management» στην Κέρκυρα

          Στο συνέδριο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η οργάνωση ειδικής συνεδρίας αποκλειστικά για εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ορθή διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων

          Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Πολύ σημαντικό συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί όλες οι σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης και οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις απαιτούν τη διαλογή στην πηγή. Θ’ αναδειχθούν όλα τα τεράστια βήματα που πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί»

Το εξαιρετικής σημασίας θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων φέρνει για μια ακόμα φορά στην επικαιρότητα η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συνδιοργανώνοντας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και σε συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, το 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Αποβλήτων «Corfu 2022 – 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας από 15 έως 17 Ιουνίου 2022, με περισσότερους από 500 σύνεδρους και διακεκριμένους ομιλητές από 100 χώρες από την Ευρώπη κι άλλες χώρες του εξωτερικού.

Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγουμένων οκτώ Διεθνών Συνεδρίων του Ε.Μ.Π. με το ίδιο αντικείμενο, που έλαβαν χώρα σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σκοπός του «Corfu 2022 – 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management» είναι να εστιάσει στα θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών και σύγχρονων τεχνολογιών ως ένα μεγάλο θέμα της χώρας μας στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Στο συνέδριο προβλέπεται η οργάνωση ειδικής συνεδρίας αποκλειστικά για εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επικεντρώνεται στον ρόλο τους ως ορίζεται πλέον από την εθνική νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα περιλαμβάνουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, την κυκλική οικονομία-βιοοικονομία, ανακύκλωση, θαλάσσια ρύπανση και πλαστικά, βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων (κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση), ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων, βιο-διυλιστήρια, διαχείριση ειδικών ροών αποβλήτων, κλπ.

Οι καινοτόμες δράσεις θα εστιάσουν στη χρήση των αποβλήτων ως δευτερογενείς πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζεται η κοινωνία αντί της χρήσης πετρελαίου και θα δώσουν την κατεύθυνση που θα πρέπει ν’ ακολουθηθεί για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και τα παράγωγά τους με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα αέρια του θερμοκηπίου.

Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου «Corfu 2022 – 9th International Conference on Sustainable Solid Waste Management» είναι η Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Μαρία Λοϊζίδου.

Info: Αναλυτικά πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://corfu2022.uest.gr/index.php/el/

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,14/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA