Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του Καθηγητή Mike Edwards:

                        “Ο Καιρός Στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία”

“Kairos In Greek Literature”

15 – 18 Ιουνίου 2022 – Κέρκυρα

Τμήμα Ιστορίας, Εργαστήριο Μελέτης του Αρχαίου Κόσμου, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Από τα πρώιμα κείμενα της αρχαϊκής περιόδου, ο «καιρός» παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχαία ελληνική ηθική σκέψη και λογοτεχνία. Ο καιρός περικλείει τις έννοιες της επικαιρότητας, της αναλογίας και του δέοντος, του μέτρου και της ισορροπίας. Το παρόν συνέδριο επιχειρεί να αναζητήσει αυτή την ευρεία έννοια του όρου «καιρός». Στόχος του συνεδρίου είναι να διερευνηθεί η χρήση και η ερμηνεία του «καιρού» τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Οι νοηματικές αποχρώσεις του όρου «καιρός» μπορούν να εντοπιστούν σε όλα τα λογοτεχνικά είδη, την επική ποίηση, το δράμα, τη ρητορική, την ιστοριογραφία, τη λυρική ποίηση και την πρόσληψη της κλασικής λογοτεχνίας.

Τα θέματα του συνεδρίου περιλαμβάνουν: την ανάπτυξη και τη χρήση των εννοιών του καιρού, της ευκαιρίας και της ακαιρίας τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία, τους τρόπους με τους οποίους οι συγγραφείς και τα είδη (επανα)καθορίζουν τη φύση του «καιρού», τους τρόπους με τους οποίους οι ρήτορες και οι λογογράφοι (μεμονωμένα ή σε συνεργασία) προσαρμόζουν την ομιλία τους στην περίσταση (χρόνος, τόπος, ακροατήριο) όσον αφορά το ύφος, τα επιχειρήματα, και την έκκληση στο συναίσθημα και τέλος, τους τρόπους με τους οποίους ο «καιρός» δημιουργεί ευκαιρίες ή περιορίζει την ελευθερία του λόγου ή της πράξης.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,14/6/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA