Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο σε θέματα Διαφάνειας και Λογοδοσίας

Ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμιο & Διαφάνεια – Μνημόνια Συνεργασίας Α.Ε.Ι. & Ε.Α.Δ.: Από τον Σχεδιασμό στην Υλοποίηση», με τη συμμετοχή των διοικήσεων έξι συνολικά Πανεπιστημίων της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διοργάνωσαν την Τρίτη 24 Μάϊου από κοινού η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο, κήρυξε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ενώ ακολούθησε χαιρετισμός του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κου Άγγελου Μπίνη.

Κύριο αντικείμενο της ημερίδας αποτέλεσε η πολυεπίπεδη σημασία των διαδικασιών προώθησης της διαφάνειας και της ακεραιότητας, της διασφάλισης ποιότητας και της ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας στα Α.Ε.Ι. Στόχο των διαδικασιών αυτών αποτελεί η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και η προάσπιση των δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων στα Πανεπιστήμια, στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και της νομιμότητας, αλλά και η εδραίωση των θεσμών της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι εκπρόσωποι των διοικήσεων των έξι Ελληνικών Πανεπιστημίων που έχουν ήδη συνάψει Μνημόνια Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρουσίασαν τις δράσεις για την υλοποίηση των εν λόγω Μνημονίων, με έμφαση στη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου.

Στην παρουσίασή του, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος παρουσίασε την πρόοδο του Ιδρύματος στον τομέα της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, αναφέροντας ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήταν το πρώτο εκ των Α.Ε.Ι. της χώρας που προχώρησε ήδη από το τέλος του 2020 στην σύσταση και στελέχωση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε στενή συνεργασία με υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παράλληλα, τονίστηκε το γεγονός ότι τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς την απαραίτητη πιστοποίηση Ελεγκτικής Επάρκειας, ενώ έχει επίσης προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό και βαίνει σε ολοκλήρωση η καταγραφή των διαδικασιών, κινδύνων και δικλείδων όλων των διοικητικών υπηρεσιών, επιτρέποντας έτσι την πλήρη λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας τον Μάϊο του 2021, ήδη έχουν τυποποιηθεί τα πρότυπα έγγραφα και οι διαδικασίες ελέγχων, ενώ έχουν ολοκληρωθεί και οι πρώτοι έλεγχοι σε επίπεδο διαβεβαιωτικών και συμβουλευτικών έργων.

Εν συνεχεία, ο Πρύτανης κ. Φλώρος ανέλυσε τις επιμέρους πτυχές της Ιδρυματικής Πολιτικής για την Διαφάνεια και την Λογοδοσία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η οποία στηρίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και στην σύνθεση και θεσμοθέτηση κωδίκων και Πρωτοκόλλων Ηθικής και Δεοντολογίας και ολοκληρώνεται με τον προγραμματισμό προτυποποίησης σύμφωνα με διεθνή στάνταρντ (όπως το ISO37001:2016), την άμεση σύσταση Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας αλλά και την διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση του προσωπικού.

Η τοποθέτηση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου περιέλαβε επίσης την σαφή δέσμευση του Ιονίου Πανεπιστημίου για καθολική υιοθέτηση μηχανισμών διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας σε όλες τις πτυχές λειτουργίας του Ιδρύματος και ολοκληρώθηκε με την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που σχετίζονται με την καταγραφή αμιγώς ακαδημαϊκών διαδικασιών – πεδίο όπου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σημειώνει ήδη σημαντική πρόοδο – σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Α.Ε.Ι. της χώρας, αλλά και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Τέλος, προτάθηκε η από κοινού στελέχωση μεταξύ των Α.Ε.Ι της χώρας των Επιτροπών Διασφάλισης της Ακεραιότητας των Εσωτερικών Ελεγκτών.

Το μαγνητοσκοπημένο βίντεο της διοργάνωσης είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου https://www.youtube.com/watch?v=U5_7suAIbuY.

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27/5/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA