Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων – Διεξαγωγή παρέλασης κατά τον εορτασμό της158ης Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα στην πόλη του Ληξουρίου Κεφαλληνίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη

1.         Το άρθρο 8 Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ».

2.         Τα άρθρα 3§2, 4§3, 19§3 και 52§2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17-12-2014).

3.         Το άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4.         Των άρθρων 31κ.ε. του Π.Δ. 161/88 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

5.         Την υπ. αριθ. 7173/22/1035321 από 18-5-2022 αναφορά του Αστυνομικού

 Τμήματος Παλικής.

 Στα πλαίσια της διεξαγωγής της παρέλασης που θα διεξαχθεί στην πόλη του Ληξουρίου το Σάββατο 21-5-2022 και με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ως άνω παρέλασης, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ασφαλή κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1ο

 Την διακοπή της κυκλοφορίας και την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης όλων των οχημάτων από την 09:00΄ ώρα έως την 13:00΄ώρα από την οδό Ριζοσπαστών έως την οδό Α. Λασκαράτου και συγκεκριμένα από το ύψος της πλατείας Ριζοσπαστών έως την διασταύρωση της οδού Δ. Σολωμού με την οδό Α. Λασκαράτου.

Άρθρο 2ο

 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς της πόλεως του Ληξουρίου που δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής .

 Άρθρο 3ο

 Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται για μεν την στάθμευση κατά τις διατάξεις των άρθρων 3,4,5 και 34 του Ν. 2696/99 << Κ.Ο.Κ.>> για δε τα μέτρα περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 52§8 του Ν. 2696/99 «Κ.Ο.Κ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 Ν. 4313/2014, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις .

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων .

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 20/5/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA