Πρώιμη συγκομιδή οινάμπελων

Η Δ/νση Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Αριθ. 955/115194/2022 Υ.Α. (ΦΕΚ 2192Β / 4-05-2022) ξεκίνησε το πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή του Μέτρου πρώιμης συγκομιδής οινάμπελων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το οικονομικό έτος 2022.

 Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα υποβάλουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής από τις 5 έως τις 11 Μαΐου 2022.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2671360575.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 6/5/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA