Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου: ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

Μοναξιά τών ψυχών

Ο άνεμος παίρνει τ’

ασημένια φτερά

τών τόξων σου καί σημαδεύει

τήν πύρινη φλόγα τού ήλιου…

Εσύ υπάρχεις καί τό φώς μέσα

στά έγκατα  τού χρόνου…

Η τρυφερότητα σου

τά χέρια σου  τού χιονιού… Από τό ύψος

πώς επιθυμείς  νά σέ φωνάξουν

Από τό ύψος  τής μοναξιάς σου.

Τής πολυάνθρωπης αδερφέ.

Κραυγή η μοναξιά σου

Καρπός της οι οπώρες

Ζεστών ήλιων απούσας αγάπης…

Όπου εσύ καί τό τόξο τής υπομονής

Τίποτε έξω απ’ τή  μοναξιά σου

Μόνο ο φόβος ενεδρεύει

Καί πάνθηρες, παντού πάνθηρες

κάτοικοι τής χλωρής γής σου

σύντροφοι άφιλοι ανθρώπων

καί πολλών θλιμμένων ωρών…

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 12/1/2022 #ODUSSEIA #ODYSSEIA