Ζολιώ Λαδά-Βαρβαρεσου: ΑΛΛΟΤΙΝΟΙ ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ

Οι άνθρωποι ταξίδευαν

Ολο ταξίδευαν…

Αφηναν  τόν ήλιο

πίσω απ τά βουνά,

ταξίδευαν σέ σκιές δένδρων εξωτικών

απ’ τήν Ανατολή στή Δύση

απ’ τή Δύση στήν Ανατολή.

Μέ Συμβόλαιο Ελευθερίας στήν τσέπη.

Οι άνθρωποι τώρα ασάλευτοι

τραβούν κουπί νομίζουν

πώς σπεύδουνε σέ κείνη τή ζωή…

Ενώ μόλις χαράξει η μέρα

ρίχνουνε τόξα μέ σχοινιά

στό μαύρο ξύλινο άτι

ενεδρεύοντος  θανάτου.

Ζολιώ Λαδά Βαρβαρέσου

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27/12/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA