/

ΑΝΑΣΑ: Η δραματική μείωση της ΠΙΝ στους τουριστικούς δείκτες του 2021 -Η αλήθεια των αριθμών [πίνακες]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων

Θέμα: Η δραματική μείωση της ΠΙΝ στους τουριστικούς δείκτες του 2021.

Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

13/12/2021

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΕΠ (Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων – όργανο του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου Ελλάδος) τα στοιχεία που αφορούν τα ξενοδοχεία των Ιονίων Νήσων είναι αρνητικά σε σχέση με άλλων Περιφερειών ως προς το ποσοστό ανοικτών, την πληρότητα και την τιμή (δωμάτιο ανά διανυκτέρευση).

Οι δυο παρακάτω πρώτοι πίνακες (συνημμένο 1, πίνακες 1&2) απεικονίζουν την κατάσταση.

Υστερούμε δραματικά, τόσον ως προς τον Μέσο Όρο της Επικράτειας, όσον  και συγκεκριμένων  Περιφερειών, έναντι των οποίων την περίοδο 2014-2019 καταγράψαμε ποιοτικό άλμα, ως προς τα ποσοστά αύξησης των αεροπορικών αφίξεων του εξωτερικού, την ανά επίσκεψη είσπραξη και την ανά διανυκτέρευση είσπραξη, παρά το γεγονός ότι αυτές υπερείχαν με διαφορά στο ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των αστέρων, τόσον ποσοτικά, όσον και ποιοτικά.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, το ΑΕΠ της Περιφέρειάς μας να ανέλθει στην 3η θέση των 13 Περιφερειών, με 1η την Αττική (όπου εκεί υπάρχει μικτή οικονομία) και 2η την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Έγιναν εκτεταμένης κλίμακας εκσυγχρονισμοί υφιστάμενων επιχειρήσεων, επεκτάσεις αυτών και ίδρυση νέων.

Αυτό συνέτεινε στο να διαχυθούν τα οφέλη του τουρισμού σε ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων και κοινωνικών στρωμάτων.

Η απεικόνιση των παραπάνω φαίνεται :

    στο συνημμένο 3, που αφορά δημοσίευση στοιχείων της Τράπεζας Ελλάδος( Έρευνα συνόρων 1/1/2017 – 30/09/2017) που η Π.Ι.Ν κατατάσσεται (πανελληνίως)  5η στην επισκεψιμότητα, 4η στις διανυκτερεύσεις και 3η στις εισπράξεις, ήτοι εξαιρετικά και ποιοτικά αποτελέσματα.

Επίσης δε στο μέσο lefkadanews.gr, με τίτλο  «Στις περιφέρειες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα Ιόνια Νησιά», δημοσιεύονται στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπου η Π.Ι.Ν κατατάσσεται στη 3η θέση.

    Στους πίνακες 4 και 5 απεικονίζονται οι αφίξεις του εξωτερικού το 2014 και το 2018 αντίστοιχα, με εμφανή την αλματώδη άνοδο, κατά 39,87% της Κέρκυρας, 47,43% της Ζακύνθου, 55,39% της Κεφαλονιάς και 59,42% του Ακτίου. Μ.Ο.  45,28%.

    Στον πίνακα 6. Την ίδια περίοδο (2014-2018) Τα Δωδεκάνησα κατέγραψαν άνοδο 22,50%, η Κρήτη 26,65% και τα Ιόνια νησιά 45,28%.

    Στον πίνακα 7, όπου φαίνεται η τεράστια ποσοτική και ποιοτική υπεροχή στο ξενοδοχειακό δυναμικό των Δωδεκανήσων και της Κρήτης έναντι των Ιονίων Νήσων.

    Στο συνημμένο 8 (δημοσίευση ηλεκτρονικής εφημερίδας «Euro2Day» της 3/11/2017).

Αναφέρεται σε στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος με χαρακτηριστική την παράγραφο που λέει « Η μετατόπιση του κέντρου βάρους του ελληνικού τουρισμού από τo Αιγαίο προς τη Δυτική Ελλάδα  και το Ιόνιο δεν αποτελεί πλέον ισχυρή τάση, αλλά απτή πραγματικότητα.» Και στη συνέχεια αναφέρει τα Ιόνια νησιά πρώτα στην ανά διανυκτέρευση είσπραξη  και δεύτερα (μετά την Κρήτη) στην ανά επίσκεψη είσπραξη.

ΔΙΕΡΩΤΩΜΕΘΑ, γιατί έχει επέλθει τέτοια αρνητική ανατροπή για την περιφέρειά μας;

Χρήματα είχατε έτοιμα μόλις αναλάβατε (ίδε συνημμένα 9 και 10). Ήτοι

α) «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού», ποσού  378.064 + ΦΠΑ (468.779,36).

β) ΙΟΝ 76 – ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3548, ποσού 800.000.

Αμφότερα τα αφήσατε και εξέπνευσαν «άδοξα».

Δεν είχατε, ούτε έχετε, κανένα σχεδιασμό. Λειτουργείτε άστοχα και ανερμάτιστα.

Το πώς αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει στο τουριστικό γίγνεσθαι, αποδεικνύει από μόνο του το συνημμένο 11, σχετικά με το συνέδριο των Γερμανών πρακτόρων στο COSTA NAVARINO που στερήσατε από τους τουριστικούς επαγγελματίες των νησιών μας τη «χρυσή ευκαιρία».

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

επικεφαλής ΑΝΑΣΑ

π. Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν τα συνημμένα:

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά περιφέρεια.

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 διαμορφώθηκαν στα 12.667 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων (Πίνακας 8), σε ποσοστό 88,9% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (3.287 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (2.922 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1.706 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.677 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Αττικής (1.666 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1.409 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 26.790 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 88,2% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε έξι περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (6.413 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5.083 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (4.152 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (4.090 χιλ.), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (2.785 χιλ.) και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.115 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Θεσσαλίας, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 3.151 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 185.227 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 86,7% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (41.215 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (37.271 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (35.895 χιλ.), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (23.722 χιλ.) και Περιφέρεια Αττικής (22.462 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 24.662 χιλ. διανυκτερεύσεις.

(1) Το υπόλοιπο 9,2% αντιστοιχεί στα στοιχεία για τις κρουαζιέρες εκτός της Έρευνας Συνόρων.

(2) Σημειώνεται ότι σε κάθε ημερήσια επίσκεψη, ανεξαρτήτως διάρκειας, αποδίδεται και μία διανυκτέρευση.

(3) Επισημαίνεται ότι τα συνολικά στατιστικά στοιχεία για τις κρουαζιέρες αντλούνται από δύο πηγές πληροφόρησης και έρευνας:

α) Από την Έρευνα Συνόρων, στην οποία καταγράφονται οι ταξιδιώτες κρουαζιέρας που αναχώρησαν από κάποια πύλη εξόδου της χώρας (αεροδρόμιο, οδικό σταθμό ή λιμάνι). Σε αυτή την περίπτωση τα στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες ενσωματώνονται στα συνολικά στοιχεία που εκτιμώνται από την Έρευνα Συνόρων.

β) Από συμπληρωματική έρευνα που άρχισε να διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος το 2012, με βάση διοικητικά στοιχεία, στην οποία καταγράφονται οι υπόλοιποι ταξιδιώτες κρουαζιέρας και γίνεται διάκριση σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) ταξιδιώτες με ελληνικό λιμάνι επιβίβασης (home port) για την πραγματοποίηση της κρουαζιέρας, β) ταξιδιώτες με ελληνικό λιμάνι αποβίβασης (last port) και γ) διερχόμενοι (transit) ταξιδιώτες, οι οποίοι πραγματοποιούν μόνο στάσεις σε ελληνικά λιμάνια.

(4) Στα περιφερειακά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία από κρουαζιέρες επιπλέον της Έρευνας Συνόρων.

ΕΠΙΣΗΣ

Μέσο: lefkadanews.gr

Τίτλος: Στις Περιφέρειες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα Ιόνια Νησιά.

Τρίτη περιφέρεια με το πιο υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι τα Ιόνια Νησιά (εκτός των Κυθήρων που προσμετρούνται με την Περιφέρεια Αττικής) σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) . Το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με 22.204 ευρώ (-0,1% σε σχέση με το 2015) και στις επόμενες δύο θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο με 17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.182 ευρώ (+0,3%).

Στις 16.378 ευρώ ανήλθε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 2016, οριακά μειωμένο (0,02%) σε σύγκριση με τις 16.381 ευρώ το 2015.

Από την περιφερειακή ανάλυση παρατηρείται ότι οι περιφέρειες με την σημαντικότερη μείωση είναι η Δυτική Μακεδονία, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, ενώ αύξηση παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Έτσι μετά την πρώτη τριάδα, ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα με 14.727 ευρώ (+3%), η Δυτική Μακεδονία με 14.361 ευρώ (-8,9%), η Κρήτη με 13.811 ευρώ (-1,8%), η Πελοπόννησος με 13.579 ευρώ (+1%), η Κεντρική Μακεδονία με 12.880 ευρώ (+1,7%), η Θεσσαλία με 12.662 ευρώ (+1,2%), το Βόρειο Αιγαίο με 12.266 ευρώ (-3,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.058 ευρώ (- 0,8%), η Ήπειρος με 11.785 ευρώ (+1,5%) και η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με 11.432 ευρώ (+1,3%).

Εν κατακλείδι, η διαφορά μεταξύ της πλουσιότερης (Αττική) και της φτωχότερης (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη) περιφέρειας της χώρας είναι 6.337 ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφερειακούς λογαριασμούς, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας ανήλθε το 2016 σε 154,044 δισ. ευρώ και μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το 2015. Η ΑΠΑ αυξήθηκε μόνον σε Στερεά Ελλάδα (1,6%) και Κεντρική Μακεδονία (0,1%). Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (10,8%), του Νότιου Αιγαίου (3,5%) και του Βόρειου Αιγαίου (3,1%).

Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,5% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%, ενώ τη μικρότερη συμμετοχή έχουν τα Ιόνια Νησιά με 1,8% και το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%

Δημοσιεύθηκε: 3 Νοεμβρίου 2017 – 08:33

Εντυπωσιακές ανακατατάξεις, σημαντικές μεταβολές στο «χρηματιστήριο» των τουριστικών περιοχών και την ταχεία διαμόρφωση ενός νέου σκηνικού στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά αποτυπώνουν τα οριστικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Η κατανομή των εισπράξεων μεταξύ των περιφερειών της χώρας, μάλιστα, και η ανάλυση των σχετικών στοιχείων επιβεβαιώνουν το εκτεταμένο ανακάτεμα της «τράπουλας», που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η μετατόπιση του κέντρου βάρους του ελληνικού τουρισμού από το Αιγαίο προς τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο δεν αποτελεί πλέον ισχυρή τάση, αλλά απτή πραγματικότητα.

Σε απόλυτους αριθμούς, τα νησιά του Ιονίου, παρά τη μεγάλη άνοδο, καταφέρνουν να αποσπάσουν μόλις το μισό του αντίστοιχου μεριδίου της Αττικής και κάτι λιγότερο από το μισό μερίδιο που απολαμβάνουν Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στους πρώτους έξι μήνες του 2017 τα νησιά του Ιονίου μοιράστηκαν συνολικά 395,2 εκατ. ευρώ ενώ στο ίδιο διάστημα το νότιο Αιγαίο μέτρησε 921 εκατ. ευρώ, η Κρήτη 905,7 εκατ. ευρώ και η Αττική 802,7 εκατ. ευρώ.

Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Αττική, απέσπασαν από κοινού σχεδόν 2,9 δισ. ευρώ από το σύνολο των 3,9 δισ. ευρώ που μπήκαν στη χώρα στο πρώτο εξάμηνο. Μοιράστηκαν, δηλαδή, τα ¾ των συνολικών εισπράξεων της χώρας από τον τουρισμό (73,2%).

Η διαφαινόμενη ανατροπή που αποτυπώνουν τα στοιχεία της TτE αφορά στο γεγονός πως η περιοχή του Ιονίου βρισκόταν ήδη από το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, μια ανάσα από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Θεσ/νίκη), η οποία απέσπασε 469 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα. Η φετινή δυναμική άνοδος των νησιών του Ιονίου, μάλιστα, προδιαγράφει ντέρμπι για την κατάληψη της τέταρτης θέσης στην ελληνική αγορά.

Αν, όμως, σε απόλυτα μεγέθη (συνολικές εισπράξεις) το Ιόνιο απέχει ακόμα σημαντικά από τους παραδοσιακά δημοφιλέστερους ελληνικούς προορισμούς (Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα), η ανάλυση των στοιχείων εισπράξεων σε συνδυασμό με τις επισκέψεις και τις διανυκτερεύσεις που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο δείχνουν πως η ανατροπή έχει ήδη συντελεστεί… σιωπηρά!

Για την ακρίβεια, η περιοχή των νησιών του Ιονίου βρίσκεται στην κορυφή των εισπράξεων ανά διανυκτέρευση(!) ενώ μάχεται με την Κρήτη για την κορυφή της κατάταξης, με κριτήριο τις εισπράξεις ανά επίσκεψη.

Πιο συγκεκριμένα, τα νησιά του Ιονίου κατέγραψαν στο πρώτο μισό της χρονιάς εισπράξεις 77,3 ευρώ ανά διανυκτέρευση, αφήνοντας πίσω τους παραδοσιακά δημοφιλέστερους προορισμούς της Κρήτης (72,9 ευρώ), του Νότιου Αιγαίου (72,5 ευρώ) και της Αττικής (71,9 ευρώ), ενώ η τέταρτη της κατάταξης Κεντρική Μακεδονία μέτρησε μόλις 49,9 ευρώ.

Ακόμα και με κριτήριο τις εισπράξεις ανά επίσκεψη, τα Ιόνια απέσπασαν στο πρώτο εξάμηνο 661,9 ευρώ έναντι 662,8 ευρώ της Κρήτης. Η περιοχή του νότιου Αιγαίου βρέθηκε αρκετά πιο πίσω, με εισπράξεις 615,1 ευρώ ανά επίσκεψη, με την Αττική να περιορίζεται σε μόλις 404,2 ευρώ.

Η Αττική, μάλιστα, βρέθηκε πίσω από την Πελοπόννησο (411,6 ευρώ), τη Θεσσαλία (415,8 ευρώ) αλλά και το πολύπαθο Βόρειο Αιγαίο (536,7 ευρώ).

(Παναγιώτης Δ. Υφαντήςifandis@euro2day.gr)

Ψήφος εμπιστοσύνης στην  Ελλάδα

DRV2021: Για πρώτη φορά στη χώρα μας το ετήσιο συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων

Η ετήσια συνάντηση της γερμανικής βιομηχανίας τουρισμού  DRV φιλοξενήθηκε  φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία του ΕΟΤ.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από 28 έως 31 Οκτωβρίου στο Costa Navarino της Μεσσηνίας.

Επρόκειτο για σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό τουρισμό, αποτέλεσμα της επιτυχημένης διεκδίκησης της διοργάνωσης από τον ΕΟΤ σε αγαστή συνεργασία με την  Περιφέρεια Πελοποννήσου, την  ΑΕGEANAIRLINES, την  ΤΕΜΕΣ A.E., και των ΗΑΤΤΑ/FedHATTA.

Η γερμανική τουριστική αγορά αποτελεί τη μεγαλύτερη “δεξαμενή” επισκεπτών και εσόδων για τον ελληνικό τουρισμό. Ενδεικτικά, το 2019 πραγματοποιήθηκαν 3,7 εκατομμύρια αφίξεις Γερμανών τουριστών, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ. Η διοργάνωση του ετήσιου Συνεδρίου DRV στη Ελλάδα, αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής της χώρας μας  σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές. Επίσης θα συμβάλλει δυναμικά στην προβολή του ελληνικού Συνεδριακού Τουρισμού και στην ενδυνάμωση της  εικόνας της Ελλάδας, ως  τόπου διοργάνωσης  Συνεδρίων υψηλών απαιτήσεων με διεθνή απήχηση. Γεγονός που αποτελεί βασικό άξονα της Στρατηγικής του ΕΟΤ για το έτος 2021 .

Όσον αφορά τα Ιόνια νησιά, ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι (με στοιχεία έως 31/10/2021). στην Κέρκυρα αφίχθηκαν φέτος με πτήσεις εξωτερικού 226.380 Γερμανοί τουρίστες, έναντι 179.309 Βρετανών!

Το συνέδριο DRV

Το ετήσιο συνέδριο DRV (Σύνδεσμος Γερμανών Τουριστικών Πρακτόρων ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά γεγονότα παγκοσμίως, με αρκετούς προορισμούς διεθνώς, να λαμβάνουν μέρος ως υποψήφιοι για την φιλοξενία του. Πρόκειται για ένα συνέδριο με μακρά ιστορία όπου οι συμμετέχοντες θεωρούνται διαμορφωτές γνώμης και προώθησης προορισμών. Αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 450  tour operators, travelagents, εκπρόσωποι εταιρειών διαδικτύου καθώς και τουριστικοί συντάκτες από τα σημαντικότερα Γερμανικά έντυπα, με φυσική παρουσία καθώς και μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων διαδικτυακά λόγω των επιδημιολογικών περιορισμών.

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΕΟΤ στο Συνέδριο των Γερμανών τουριστικών πρακτόρων κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι και άλλων Περιφερειών της χώρας, προκειμένου να προβληθεί συνολικά η Ελλάδα στην Γερμανική αγορά.

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, η Παράταξη μας (ΑΝΑΣΑ) , υπερψήφισε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 24/09/2021 τη συμμετοχή της Π.Ι.Ν στο παραπάνω συνέδριο επί της σκοπιμότητας, καταψήφισε δε το ποσόν των 15.000,00 ως υπερβολικό.

Διαπιστώσαμε όμως ότι στις εργασίες του συνεδρίου, δεν υπήρξε ουδεμία συμμετοχή επαγγελματιών από την Περιφέρεια μας (ιδίως Τουριστικών Πρακτόρων, ξενοδόχων, κλπ) και η Π.Ι.Ν εκπροσωπήθηκε μόνο από τον Γενικό Δ/ντή κ. Κώστα Υψηλάντη, για τις φιλότιμες προσπάθειες του οποίου δεν έχουμε αμφιβολίες, αλλά εν προκειμένω το θέμα είναι κυρίως των επαγγελματιών τουρισμού (τουρ. Πρακτόρων , ξενοδόχων, κλπ)

Γιατί λοιπόν δεν ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι επαγγελματικοί φορείς της Π.Ι.Ν ως όφειλε όχι μόνον να τους ενημερώσει, αλλά και να τους διασφαλίσει και προσκλήσεις (με τέτοιο μάλιστα μεγάλο ποσόν συμμετοχής);;;

Ως γνωστόν, οι παραπάνω επαγγελματικοί φορείς δαπανούν εξ ιδίων μεγάλα ποσά και χρόνο, προκειμένου να συναντήσουν στις εκθέσεις και σε άλλες εκδηλώσεις τους παραπάνω Γερμανούς (και όχι μόνον) πράκτορες και εν προκειμένω (τραγικό και οξύμωρο), τώρα που ήρθαν στη Χώρα μας , με τις παραπάνω περιγραφείσες προϋποθέσεις, να μείνουν μακράν του “νυμφώνος”!!

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 16/12/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA