ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ: Συνεδρίαση Δ.Σ. με 15 θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (ΜΕΙΚΤΗΣ ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, λαμβανομένων υπόψη των οριζόμενων στην υπ΄ αριθμ. ΔΙα/ΓΠ. οικ. 52666/27-08-2021 ΦΕΚ Β 3958 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως προσέλθετε στην 30η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεάτρου « ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 λαμβανομένου υπόψη τις εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις σύμφωνα με την αριθ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530 (ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6Ι2Ε) 13/09/21 και την αριθ 642 / 69471 24/09/21 με (ΑΔΑ:65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και την αριθ 643 69472 24 /09/ 21 με (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Κεφαλληνίας .»

Εισήγηση : Πρόεδρος ΟΚΑΠ Μιχάλης Μοσχονάς .

 Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με :

« 15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 του Δήμου Αργοστολίου.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης , Προβολής & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αργοστολίου .

 Εισήγηση : Α/Δήμαρχος Νικόλαος Κουρκουμέλης

 Συμμετοχή Δήμου Αργοστολίου σε Τουριστικές Εκθέσεις για το Έτος 2022.

 Εισήγηση : Α/Δήμαρχος Νικόλαος Κουρκουμέλης

 Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου 151-παρ.1 Ν.4412/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4782/2021 του έργου: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΡΑΣΣΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ».

 Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

 Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου 151-παρ.1 Ν.4412/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4782/2021 του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης εξ αιτίας Πλημμυρικών καταστροφών της δημοτικής οδού με την επωνυμία παλιός δρόμος Φαρακλάτων .»

 Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

 Συγκρότηση Επιτροπής Φυσικού Εδάφους , κατ εφαρμογή του άρθρου 151-παρ.1 Ν.4412/2016, με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4782/2021 του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών Υποδομών και των Συνοδών τους Υδραυλικών Έργων του Δήμου Αργοστολίου , Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς , που επλήγη από τη Φυσική Καταστροφή της 18ης & 19ης Σεπτεμβρίου 2020».

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

 Χορήγηση 1ης παράτασης περαίωσης του έργου : « Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων.»

 Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

 Χορήγηση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Αργοστολίου .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Διονύσιος Μινέτος .

 Έγκριση της αριθ 139/21 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Παραχώρηση χώρου για την στέγαση γραφείων του «ΑΣΕΑ Κεφαλονιάς»

Εισήγηση : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου .

 Έγκριση του πίνακα δικαιούχων νέων πάγκων στην Δημοτική Αγορά Αργοστολίου

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Σπύρος Σαμούρης

 Λήψη απόφασης σχετικά με « Υλοποίηση Συστήματος Εισόδου – Εξόδου(ΣΣΕ ) στα θαλάσσια Συνοριακά Σημεία Διέλευσης ( Συνθήκη SCHENGEN ) για το Λιμένα Αργοστολίου.

 Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος

 Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αργοστολίου”

Εισήγηση : Επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους» Αλέξανδρος Παντελειός. Συνολική αντιμετώπιση αναγκαίων τροποποιήσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου Αργοστολίου.Εισήγηση : Επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους» Αλέξανδρος Παντελειός

 > Αίτημα επέκτασης του μέτρου Μειωμένων Συντελεστών ΦΠΑ και στα Νησιά του Ιονίου .

 Εισήγηση : Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σταύρος Σπαθής

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Θέμα : Παραχώρηση στον Δήμο του παλαιού παιδικού Νοσοκομείου Αργοστολίου.

 Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Λυκούδης και Διονύσης Πολλάτος

 Θέμα : Σχετικά με υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα καιτην Ενέργεια.

 Επικεφαλής της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους» Αλέξανδρος Παντελειός

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ –ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 15/12/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA