Θα θέλατε να ενημερώνεστε για την CulturePolis;

H αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία CulturePolis, έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει να εγγραφείτε δωρεάν στο Ενημερωτικό της Δελτίο, ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι για σημαντικά έργα, δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί.

Με την εγγραφή σας θα έχετε πρόσβαση σε δωρεάν σεμινάρια, παρουσιάσεις ερευνών και εκδόσεων, ανοιχτές συζητήσεις και διαβουλεύσεις για κοινωνικοπολιτιστικά θέματα και παρόμοιες ευκαιρίες.

Εγγραφείτε και μείνετε συντονισμένες/οι για τα επερχόμενα έργα και τις δράσεις μας!

Λίγα λόγια για την CulturePolis

H CulturePolis είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία (α.μ.κ.ε) με έδρα την Κέρκυρα που κατατάσσεται στις ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Civil Society Organisations – CSOs) και δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρώπη και Μεσογειακή Λεκάνη. Βασικός της σκοπός είναι η συμβολή – μέσα από την έρευνα, την ανάλυση, τη συζήτηση και το διάλογο καθώς και στοχευμένες δράσεις στην ενημέρωση / ευαισθητοποίηση φορέων και κοινού σε θέματα που άπτονται:

(α) του πολιτισμού και των τεχνών υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια,

(β) του διαπολιτισμικού διαλόγου και την ανάδειξη των διαφόρων πολιτιστικών ταυτοτήτων σε κάθε τόπο,

(γ) της βιωσιμότητας σε όλες της τις εκφάνσεις,

(δ) της προώθησης καινοτόμων προσεγγίσεων και νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και οικονομία,

(ε) της δημιουργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την CulturePolis διαβάζοντας τον Απολογισμό των 15 ετών, 2006-2021, τον οποίο θα βρείτε εδώ.

Εγγραφείτε και μείνετε συντονισμένες/οι για τα επερχόμενα έργα και τις δράσεις μας!

Με εκτίμηση,

Ελευθερία Καραμήτρου

CulturePolis, Υπεύθυνη Γραμματείας & Επικοινωνίας

***

Would you like to stay updated about CulturePolis?

Dear Friend,

The non-profit organization CulturePolis, has the pleasure to invite you to subscribe for free to its Newsletter and be the first to learn about important projects, actions and events that it carries out.

By registering you will have access to free seminars, research and publication presentations, open discussions and consultations on socio-cultural issues and similar opportunities.

Subscribe and stay tuned for the upcoming exciting projects and actions!

A few words about CulturePolis

CulturePolis is a private non-profit organisation based in Corfu, Greece, classified in private law non-profit civil society organisations (Civil Society Organisations – CSOs) and is primarily active in Europe and the Mediterranean Basin. Its main aim is to contribute – through research, analysis, debate and dialogue, as well as targeted action in information / awareness-raising on issues related to:

(a) culture and the arts in the broadest sense

(b) intercultural dialogue and the promotion of different cultural identities

(c) sustainability in all its facets

(d) promoting innovative approaches and new technologies in society and economy

(e) the creative economy and entrepreneurship

You can learn more about CulturePolis by reading the 15 Years Report, 2006-2021, which you can find it here.

Subscribe and stay tuned for the upcoming exciting projects and actions!

Kind regards,

Eleftheria Karamitrou

CulturePolis, Secretariat & Communications Manager

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 9/12/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA