ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 διεξήχθηκαν οι εκλογές, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, για τον Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας [Αστυνομίας-Λιμενικού και Πυροσβεστικής] Κεφαλληνίας και Ιθάκης και στην συνέχεια τα νεοεκλεγέντα  μέλη συνήλθαν σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΦΩΚΑΣ Νικόλαος του Διονυσίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΜΠΙΡΜΠΑ Χριστίνα του Θεοδώρου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Νικολάου

ΤΑΜΙΑΣ: ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ Γεώργιος του Ιωάννη

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΓΚΙΝΑΣ Γρηγόριος του Αστέριου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΩΗΣ Βελισσάριος του Δημητρίου

ΜΕΛΗ:ΧΙΟΝΗΣ Διονύσιος του Γερασίμου

            ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Νικόλαος του Γερασίμου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΑΣΑ

ΝΤΟΥΚΑΣ Ιωάννης του Παναγιώτη

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝ. ΦΩΚΑΣ                       ΜΠΙΡΜΠΑ ΘΕΟΔ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 29/11/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA