Λειβαθως: διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος το ΣΑΒΒΑΤΟ 20/11/2021

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης των δικτύων μας θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος το ΣΑΒΒΑΤΟ  20/11/2021 από 08:00 έως 14:00 στις εξής περιοχές: Κεραμειές, Σπαρτιά, Κοριάνα, Κλείσματα,  Δοριζάτα, Πεσσάδα, Κουντουράτα.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στο τηλέφωνο 26710 25851,   26710 29286  εσωτ.  124, 125 , 126

                                                              Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

                                                                      Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς 

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 19/11/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA