Αναρτήθηκαν οι πίνακες χρηματοδότησης της Β’ φάσης της ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου υπέγραψε σήμερα την αποδοχή του πρακτικού για τις νέες χρηματοδοτήσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid19 ύψους 16.000.000,00.

Μετά από μεθοδική και σκληρή δουλειά, άμεσα διασφαλίζουμε το σύνολο των χρημάτων, ώστε να υπογραφεί η απόφαση ένταξης των 1247 επιπλέον επιχειρήσεων. Μετά την απόφαση αυτή θα μπορούν να υποβάλλουν στον Ειδικού Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης.

Θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των εργαζομένων του ΕΦΕΠΑΕ για την αμεσότητα του και την αγαστή συνεργασία.

Θέλω να ευχαριστήσω την Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής κ. Μάγδα Πετροπούλου και ιδιαίτερα τον Προϊστάμενο ΠΕΠ και αναπληρωτή Διευθυντή κ. Βασίλη Αϊβαλή.

Είμαστε σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία και διαπιστώνουμε ότι ο φορέας είναι έτοιμος, μετά την απόφαση ένταξης από την Περιφερειάρχη μας, να δεχτεί τα αιτήματα καταβολής.

Συνολικά μετά και τη Β’ φάση υπολογίζεται να ωφεληθούν πάνω από 2300 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ⅓ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που υπέβαλαν αίτηση, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο πρόγραμμα άλλων Περιφερειών.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε και στο μέλλον να ενισχύουμε εμπράκτως τις επιχειρήσεις της Περιφέρειάς μας, ώστε να τις οδηγήσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας

*επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό από την σημερινή συνάντηση στην Πάτρα με τον κ. Βασίλη Αϊβαλή, Προϊστάμενο ΠΕΠ και Αναπληρωτή Διευθυντή της Διαχειριστικής*

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 18/11/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA