Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στην Πύλαρο

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης των δικτύων μας θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 29/10/2021 από 08:00 έως 14:00  σε ολόκληρη την Περιοχή της Πυλάρου Δήμου Σάμης από το ύψος των Οικ. Ανωμεριάς, Διβαράτων έως και τον Ξηροπόταμο.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνεται χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στο τηλέφωνο 26710 25851,   26710 29286  εσωτ.  124, 125 , 126

Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς 

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 27/10/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA