Δράσεις της ΕΛΑΣ σε ερευνητικά προγράμματα

Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος INFINITY που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία

Το ερευνητικό πρόγραμμα INFINITY χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «INFINITY – Investigative, Immersive, and Interactive CollaborationEnvironment», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Horizon 2020, το διάστημα 29-30 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος, στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε., που συμμετέχουν στην κοινοπραξία INFINITY.

Η δοκιμαστική λειτουργία αφορούσε αφενός τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού (εικονικής πραγματικότητας) και του δικτύου- πλατφόρμας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και αφετέρου την ανάπτυξη δύο υποθέσεων – σεναρίων (use cases), όπως προβλέπονται από το ερευνητικό πρόγραμμα.

Το INFINITY στοχεύει στη δημιουργία μιας συνεκτικής πλατφόρμας, που χρησιμοποιεί την σε βάθος ανάλυση δεδομένων πολλαπλών πηγών και την εικονική πραγματικότητα, προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου στην ανάλυση και εξαγωγή ουσιαστικών πληροφοριών και συμπερασμάτων για την αποτελεσματική πρόοδο των υποθέσεων.

Σημειώνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020 (σχετικό το από 13-09-2020 Δελτίο Τύπου).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα INFINITY – Investigative, Immersive, and Interactive CollaborationEnvironment https://h2020-infinity.eu

____________________________

Δράσεις στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος PREVISION που συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος ‘‘ PREVISION–Prediction and Visual Intelligence for Security Information’’, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του HORIZON 2020, την 27 Σεπτεμβρίου 2021, έλαβε χώρα επιτυχώς το ελληνικό πιλοτικό πρόγραμμα, με την εκτέλεση συγκεκριμένης υπόθεσης εργασίας.

Ειδικότερα, στη Χώρα μας, το πιλοτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ινστιτούτου Επικοινωνιών & Πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης  της Space Hellas Α.Ε. και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), στις εγκαταστάσεις του οποίου και έλαβε χώρα.

Το πρόγραμμα PREVISION έχει ως αποστολή να ενισχύσει τους αναλυτές και ερευνητές των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου με εργαλεία και λύσεις, που δεν διατίθενται στην ελεύθερη αγορά, προκειμένου να κεφαλαιοποιήσουν και να διαχειριστούν τις μαζικές ροές ετερογενών δεδομένων, τα οποία πρέπει να επεξεργαστούν κατά τη διερεύνηση περίπλοκων εγκλημάτων και εκθέσεων εκτίμησης κινδύνου.

Σημειώνεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020 (σχετικό το από 13-09-2020 Δελτίο Τύπου).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα  PREVISION- Prediction and Visual Intelligence for Security Information http://www.prevision-h2020.eu/ 

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 18/10/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA