Διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στον Πόρο

Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτελέσεως απαραιτήτων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης  των δικτύων μας θα γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος την  Τρίτη  12/10/2021  στις εξής περιοχές :

α) από 08:00 έως 12:00   Οικισμός Πόρου

β) από 08:00 έως 14:00   Κρεμμύδι, Πάστρα,  Άγιος Γεώργιος,  Αγία Ειρήνη,   Ασπρογέρακας,

Αννινάτα, Ξενόπουλο, Ανδριολάτα,  Καπανδρίτι,  Καμπιτσάτα, Ρίζα, Τζαννάτα.

Η επανατροφοδότηση των εγκαταστάσεων μας θα γίνει  χωρίς ειδοποίηση και ενδεχομένως πριν της αναγραφόμενης ώρας και συνεπώς οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα πρέπει να θεωρούνται ως συνεχώς ευρισκόμενα υπό τάση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία στα τηλέφωνα : 26710 25851,   26710 29286  εσωτ. 124, 125, 126  

                                                              Αλεξάνδρα  Γ.  Γασπαρινάτου

                                                                      Διευθύντρια Περιοχής Κεφαλονιάς                                    

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 11/10/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA