«Άδειες Αλίευσης σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη για το έτος 2022»

Το Τμήμα Αλιείας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνιάς ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας, για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών (ξιφία και μακρύπτερου τόννου), για το έτος 2022: υποβολή αίτησης μέσω ΟΣΠΑ, μέχρι 31.10.2021.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ, 5/10/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIA